Valorile şcolii

Valorile promovate la Liceul Natanael Suceava

Noblețea – noblețea e un semn de omenie, bun simț și delicatețe

  • „Podoaba voastră (…) să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (1Petru 3:3,4)

Adevărul – pune preț pe adevăr mai presus decât pe părerile tale

  • „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat (…) aceea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8)

Tenacitatea – trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe; și melcul, prin perseverență, a ajuns pe arcă

  • „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.” (Proverbe 22:29)

Ascultarea – nu curajul arată cine ești, ci ascultarea

  • „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.” (Iacov 1:19)

Nediscriminarea – raza de soare care te încălzește pe tine nu îți este împuținată dacă se mai încălzește la ea și vecinul tău

  • „În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” (Filipeni 2:3)

Autocontrolul – a te lupta cu tine însuți e lupta cea mai grea; a te învinge pe tine însuți e biruința cea mai mare

  • „Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.” (Proverbe 16:32)

Excelența – excelența înseamnă a face lucruri obișnuite într-un mod ieșit din comun

  • „Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1Corinteni 10:31)

Loialitatea – puterea unei echipe constă în loialitatea față de Dumnezeu și unul față de altul

  • „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari.” (Luca 16:10)