Scurt istoric

Liceul Natanael Suceava este parte a unui proiect care a fost demarat în Suceava imediat după Revoluția din decembrie 1989, din România și a funcționat în cadrul Asociației Orfelinatul Creștin Natanael până în anul 2006. Din anul 2006 a continuat sub tutela Asociației International Christian Aid Ministries, pentru ca din 2011 să fie preluată de către Asociația Natanael Suceava.

Liceul Natanael Suceava este acreditat din anul 2009 de MECTS, din România pentru învăţământ primar şi gimnazial și a fost înființată din dorința de a veni în sprijinul copiilor din orfelinatul nostru. Începând cu anul școlar 2013-2014 în cadrul școlii noastre funcționează și Grădinița Natanael cu două grupe de preșcolari, autorizată de MEN în august 2014.

Școala a avut un impact pozitiv asupra populației de vârstă școlară din cartierele Ițcani, Burdujeni și satele limitrofe ale orașului Suceava (Pătrăuți, Lipoveni, Mitocu Dragomirnei), zone cunoscute cu o rată ridicată de abandon școlar și analfabetism.

În cadrul Liceului Natanael a funcționat din anul școlar 2003-2004 Școala de Arte și Meserii cu patru meserii: tâmplar universal, lucrător mecanic-auto, croitorie după comandă și brutar patiser. Dorind o formare cât mai de calitate a elevilor noștri, instruirea practică s-a realizat în grupe mici (6-8 elevi/grupă) în atelierele-școală existente la acea dată și dotate corespunzător pentru fiecare meserie în parte. La sfârșitul clasei a XI-a, toți elevii au obținut certificatul de calificare profesională pentru meseria studiată, recunoscut în UE. Din păcate, în anul 2010 MEN a desfiinţat învăţământul profesional în România, fapt care ne-a determinat să întrerupem activitatea Şcolii de Arte şi Meserii Natanael.

Din ianuarie 2015 Asociația Natanael Suceava a demarat un nou proiect, care reprezintă de fapt o continuare a viziunii școlii, și anume construirea unui corp de clădire pentru școala profesională cu două meserii (mecanic-auto și brutar-patiser) și liceu cu două profiluri (științele naturii și matematică-informatică) și o sală de sport, care va fi funcțională din septembrie 2015.

În procesul de instruire punem accent pe formarea caracterului, urmărim calitatea și diversitatea, învățarea fiind centrată pe elev. Elevii sunt încurajați să lucreze atât în grupuri, cât și individual, pentru a rezolva probleme și a procesa activ cunoștințele, mai degrabă decât a fi niște receptori pasivi. Acest lucru implică un ritm propriu, cooperare în grup, responsabilitate pentru propriile progrese în educație, cercetare și autoevaluare. Toate aceste activități duc la o învățare mai eficientă, o motivație mai puternică pentru învățare, o pregătire mai bună pentru exercitarea unei profesii.

Întreaga activitate a școlii este organizată de așa manieră încât să se creeze un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte, având ca temelie RESPECTUL – ORDINEA – RESPONSABILITATEA.