Regulament

Olimpiada Biblică se va desfășura pe trei grupe:

 • Grupa mică: clasele primare
 • Grupa mijlocie: clasele de gimnaziu
 • Grupa mare: clasele de liceu și școală profesională

În anul școlar 2019-2020 sunt propuse spre studiere cărțile: Daniel, Faptele apostolilor și Efeseni.

Olimpiada Biblică va fi împărțită în 5 etape: 4 teste susținute în școală pe parcursul anului școlar și un test final.

 • Testul 1 (joi, 17 octombrie) – Daniel
 • Testul 2 (joi, 28 noiembrie) – Faptelele apostolilor (capitolele 1-12)
 • Testul 3 (joi, 13 februarie) – Faptelele apostolilor (capitolele 13-28)
 • Testul 4 (joi, 12 martie) – Efeseni
 • Testul final (joi, 26 martie) – toate cele 3 cărți
 • *Orice modificare a datelor va fi anunțată la momentul potrivit.

Testele 1-4 sunt alcătuite din 35 de întrebări, din care un anumit număr de versete de memorat. Fiecare întrebare/verset valorează 3 puncte.

Subiectele vor fi structurate astfel:

 • 25 întrebări de la Concursul Biblic de la capelă (fiind incluse și versetele)
 • 10 întrebări la prima vedere

Punctajul minim pentru calificarea la etapa finală este de 340 puncte!

Testul final cuprinde 10 întrebări din Daniel, 16 întrebări din Faptele apostolilor și 9 întrebări din Efeseni. Fiecare întrebare/verset din testul final valorează 5 puncte. Punctajul final se calculează adunând punctajul testului final cu punctajul parțial (totalul celor 4 teste).

Se vor acorda patru premii pentru fiecare grupă, în ordinea descrescătoare a punctajului final.