Regulament

Olimpiada Biblică se va desfășura pe trei grupe:

 • Grupa mică: clasele primare
 • Grupa mijlocie: clasele de gimnaziu
 • Grupa mare: clasele de liceu și școală profesională

     În anul școlar 2022-2023 sunt propuse spre studiere cărțile: Geneza (capitolele 12-35), Marcu și Galateni.

Olimpiada Biblică va fi împărțită în 5 etape: 4 teste susținute pe parcursul anului școlar și un test final.

 • Testul 1 (joi, 3 noiembrie) – Geneza (capitolele 12-23)
 • Testul 2 (joi, 8 decembrie) – Geneza (capitolele 24-35)
 • Testul 3 (joi, 2 martie) – Marcu
 • Testul 4 (joi, 30 martie) – Galateni
 • Testul final (joi, 27 aprilie) – toate cele 3 cărți
 • *Orice modificare a datelor va fi anunțată la momentul potrivit

 Testele 1-4 sunt alcătuite din 35 de întrebări, din care un anumit număr de versete de memorat. Fiecare întrebare/verset valorează 3 puncte.

Subiectele vor fi structurate astfel:

 • 20 întrebări de la Concursul Biblic de la capelă
 • 5 versete
 • 10 întrebări la prima vedere

 Punctajul minim pentru calificarea la etapa finală este de 340 de puncte!

Testul final cuprinde 35 de itemi:

 • 15 întrebări care au mai fost date (7 din Geneza, 5 din Marcu, 3 din Galateni)
 • 10 versete (2 din Geneza, 4 din Marcu, 4 din Galateni)
 • 10 întrebări la prima vedere (4 din Geneza, 3 din Marcu, 3 din Galateni)

Fiecare întrebare/verset din testul final valorează 5 puncte. Punctajul final se calculează adunând punctajul testului final cu punctajul parțial (totalul celor patru teste).

Se vor acorda patru premii pentru fiecare grupă, în ordinea descrescătoare a punctajului final.