Premiere

Premierea Olimpiadei Biblice va avea loc în cadrul festivității de premiere de la finalul anului școlar.

Se vor acorda patru premii pentru fiecare grupă, în ordinea descrescătoare a punctajului final.