Category Archives: INFO

Rezultate admitere 2021

LICEU
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Admitere 2021

Admitere Natanael 2021

Admitere 2020

Admitere Natanael 2020

Informații de interes general

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INFORMAȚII!

Consiliul de administrație, întrunit în data de 15 mai 2020, a decis următoarele:

  1. PROGRAMUL CU PUBLICUL (pentru depuneri cereri, plată taxe etc.) începând cu data de 15 mai va fi în intervalul orar 9:00-12:00. Menționăm că la intratrea în incinta Liceului Natanael există obligația de a purta mască și de a folosi dezinfectantul de la intrare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
  2. Toți elevii beneficiari ai burselor de performanță/merit/studiu vor primi bursele integral pe toată durata anului școlar (inclusiv pe durata vacanței de vară).
  3. Situația școlară a fiecărui elev va fi comunicată părinților de către învățători și diriginți până pe data de 12 iunie 2020.
  4. Cu părere de rău vă anunțăm că anul acesta nu vom avea o festivitate de premiere așa cum am obișnuit până în prezent. Elevii premianți vor primi o diplomă în format electronic.
  5. Se vor acorda premii de excelență elevilor care au obținut media generală 10 (zece) pe ambele semestre.
  6. Taxa pentru pian se reduce cu 25% din suma totală pe an.
  7. Taxa de școlarizare se reduce pentru lunile aprilie, mai și iunie cu un procent de 50% (din sumele prevăzute în anexa la contractul de școlarizare). Pentru a beneficia de reducerile menționate mai sus, părinții trebuie să înainteze o solicitare scrisă către serviciul contabilitate al liceului până la data de 31 mai 2020 (cererile se ridică de la serviciul contabilitate). Pot beneficia de reduceri doar cei care au achitat/vor achita sumele datorate pâna la 31 martie 2020, integral. Restanțele se pot achita până pe data de 29 mai. Cu toate că vom acorda reducerile menționate mai sus, vom aprecia foarte mult pe cei care vor hotărî să susțină școala prin plata integrală a taxelor.
  8. Elevii vor preda manualele școlare la începutul anului școlar viitor (cu excepția elevilor din anii terminali).

Suspendarea cursurilor

Având în vedere deciziile transmise de către MEC, vă informăm că în perioada 11-22 martie se suspendă cursurile la Liceul Natanael Suceava. De asemenea se suspendă toate activitățile care au fost stabilite pentru această perioadă. 

Susținerea testului 4 și a testului final din cadrul Olimpiadei Biblice se amână pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.

Anunț Serbare de Paște

Anul acesta, Serbarea de Paște va avea loc după următorul program:

  • joi, 2 aprilie 2020, 0ra 10:00 – grădinița și ciclul primar
  • joi, 2 aprilie 2020, 0ra 12:00 – ciclurile gimnazial, liceal și profesional.

Vă așteptăm!

Faptele apostolilor I (Grupa mijlocie)

Faptele apostolilor 1-3

1. Care este numele muntelui de pe care Domnul Isus S-a înălțat la cer? (Fapte 1:12)
a) Muntele Horeb;
b) Muntele Măslinilor;
c) Muntele Moria.

2. Când se va pogorî Duhul Sfânt, apostolii vor fi martori ai Domnului Isus în …? (Fapte 1:8)
a) Samaria;
b) Iudeea;
c) Ierusalim.

3. Câți credincioși erau adunați cu ocazia alegerii lui Matia în slujba de apostol? (Fapte1:15)
a) aproape 180;
b) aproape 120;
c) aproape 150.

4. Ce a venit deodată din cer în ziua Cincizecimii, în casa unde erau adunați ucenicii? (Fapte 2:2)
a) Duhul Sfânt;
b) un înger al Domnului;
c) un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic.

5. Cum au reacționat oamenii prezenți în Ierusalim când ucenicii au început să vorbească în diferite limbi? (Fapte 2:12-13)
a) cu indiferență;
b) cu uimire;
c) cu batjocură.

6. În ce moment al zilei și-a început Petru cuvântarea? (Fapte 2:15)
a) ceasul al treilea;
b) ceasul al șaselea;
c) ceasul al nouălea.

7. Din care proroci citează Petru în cuvântarea sa? (Fapte 2:16, 30)
a) Isaia;
b) David;
c) Ioel.

8. Câți oameni au fost botezați după propovăduirea lui Petru? (Fapte 2:41)
a) aproape cinci mii;
b) aproape trei mii;
c) aproape patru mii

9. Când s-au suit Petru și Ioan la Templu? (Fapte 3:1)
a) la ceasul al treilea;
b) la ceasul rugăciunii;
c) la ceasul al nouălea.

10. Ce le-a cerut ologul celor doi ucenici (Petru și Ioan)? (Fapte 3:3)
a) hrană;
b) vindecare;
c) milostenie.

11. Ce a făcut ologul după ce a fost vindecat? (Fapte 3:8)
a) sărea;
b) lăuda pe Dumnezeu;
c) cânta.

12. Ce trebuia să facă norodul din Templu ca să i se șteargă păcatele? (Fapte 3:19)
a) să se roage;
b) să se pocăiască;
c) să respecte Legea.

 

Faptele apostolilor 7-9

1.La ce număr se ridica familia lui Iacov, când s-a coborât în Egipt la invitația lui faraon?  7:14
a) 75 de suflete
b) 85 de suflete
c) 95 de suflete

2.Conform celor spuse de Ștefan în cuvântarea sa, Moise a stat câteva luni în casa părinților săi, înainte de a fi luat de fiica lui faraon și crescut la palatul lui faraon. Câte luni a fost ascuns Moise de părinții săi? 7:20
a) O luna
b) Trei luni
c) Șase luni

3.Cum au reacționat cei ce au ascultat cuvântarea lui Ștefan?  7:54
a) Șcrâșneau din dinți
b) S-au pocăit
c) Îi tăia pe inimă

4.Care au fost cuvintele spuse de Ștefan înainte de a muri?  7:60
a) „Doamne Isuse, primește duhul meu!”
b) „Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac!”
c) „Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta!”

5.În Faptele apostolilor stă scris că “în ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva Bisericii din Ierusalim.” Cu ce ocazie a început marea persecuție împotriva creștinilor ?   8:1
a) Cu ocazia arestării ucenicilor
b) Cu ocazia arestării lui Petru și Ioan
c) Cu ocazia uciderii lui Ștefan

6.Ce spune Biblia că făceau cei ce se împrăștiaseră prin părțile Iudeei și a Samariei?   8:4
a) Vindecau bolnavii
b) Propovăduiau Evanghelia
c) Nu ne este specificat

7.Cine, dintre apostolii Domnului Isus, a predicat samaritenilor?   8:5
a) Filip
b) Natanael
c) Petru

8.Cui i-a spus Petru: „Banii tăi să piară împreună cu tine…”? 8:18, 20
a) Lui Anania
b) Lui Simon, vrăjitorul
c) Safirei, soția lui Anania

9.Cine a ascultat de Duhul Sfânt și a propovăduit pe Domnul Isus famenului etiopian?   8:29
a) Simon
b) Petru și Ioan
c) Filip

10.Pe drum, când se apropia Saul de Damasc, acesta a văzut:    9:3
a) Un înger din Cer
b) Mai mulți îngeri din Cer
c) O lumină din Cer

11.Ce spune Domnul ucenicului Anania despre Saul?    9:15, 16
a) Că Saul este un vas ales de El
b) Că Saul va suferi pentru El
c) Că Saul merită să fie ales de El

12.Prin care dintre apostoli a fost înviată Tabita?    9:40
a) Petru
b) Ioan
c) Filip

Daniel (grupa mare)

Daniel 4-6

1.Unde se afla copacul cel foarte înalt din visul lui Nebucadnețar? (4.10)
a) pe un munte foarte înalt;
b) în mijlocul pământului;
c) în mijlocul cetății Babilonului;

2.De ce copacul care-l simboliza pe Nebucadnețar, în visul său, trebuia tăiat, iar rădăcina legată cu lanțuri? (4.17)
a) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor;
b) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt dă împărăția oamenilor cui Îi place Lui;
c) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt înalță în împărăția oamenilor pe cel mai de jos dintre oameni;

3.Ce l-a sfătuit Daniel pe Nebucadnețar, după ce i-a tălmăcit visul? (4.27)
a) să pună capăt păcatelor lui și să trăiască în neprihănire;
b) s-o rupă cu nelegiuirile sale;
c) să aibă milă de cei nenorociți;

4.Cât timp a trecut de la momentul în care i-a fost tâlcuit visul lui Nebucadnețar și până când acesta a fost izgonit dintre oameni? (4.29)
a) 12 luni;
b) 6 luni;
c) 30 de zile;

5.Ce s-a întâmplat cu mai marii lui Belșațar când au văzut bucata de mână scriind pe zid? (5.9)
a) s-au tulburat;
b) au început să tremure;
c) au rămas încremeniți;

6.Conform cuvintelor împărătesei, spuse după apariția vedeniei cu mâna ce scria pe zid, ce potențial special avea Daniel? (5.12)
a) să tâlcuiască visurile;
b) să lămurească întrebări grele;
c) să dezlege lucrurile încâlcite;

7.Pentru ce urma să fie pedepsit Belșațar, de către Dumnezeu, în opinia lui Daniel? (5.23)
a) pentru că s-a înălțat împotriva Domnului cerurilor;
b) pentru că a pângărit vasele din Casa Lui, folosindu-le într-un moment de dezmăț;
c) pentru că a lăudat dumnezeii falși și n-a slăvit pe Dumnezeul adevărat;

8.Cu ce fel de haină l-au îmbrăcat pe Daniel, la porunca lui Belșațar, după tâlcuirea vedeniei? (5.29)
a) de in subțire;
b) de purpură;
c) de mătase;

9.Câți ani avea Dariu Medul când a ajuns pe tron, potrivit cărții Daniel? (5.31)
a) 62 de ani;
b) 52 de ani;
c) 42 de ani;

10.Ce făcea Daniel, de trei ori pe zi, potrivit cărții sale? (6.10)
a) îngenunchea;
b) se ruga;
c) lăuda pe Dumnezeul lui;

11.Ce a făcut împăratul Dariu până la asfințitul zilei în care Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei? (6.14)
a) s-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel;
b) s-a gândit să-i pedepsească pe cei ce îi doreau moartea lui Daniel;
c) s-a trudit să schimbe legile mezilor și perșilor care, de regulă, nu se puteau schimba;

12.Cum începea scrisoarea lui Dariu, trimisă către toate popoarele, după scoaterea lui Daniel din gropa cu lei? (6.25)
a) „Veșnic să trăiți, oriunde ați fi!”
b) „Pacea să vă fie dată din belșug!
c) „Să aveți multă pace!”

***

Daniel 10-12

1.Cum a abordat Daniel perioada de „jale” de 3 săptămâni? (10.2-3)
a) nu a mâncat deloc bucate alese;
b) nu a mâncat carne și nu a băut vin;
c) nu a folosit nici o mireasmă pentru ungere;

2.Care este numele biblic al actualului fluviu („râul cel mare”) Tigru? (10.4)
a) Hidechel;
b) Ulai;
c) Eufrat;

3.Numele căror împărății sunt rostite în discuția dintre ființa angelică și Daniel, discuție consemnată în cap.10? (10.20)
a) Persia și Grecia;
b) Babilon, Persia și Grecia;
c) Persia, Grecia și Iuda;

4.Ce expresie adresată lui Daniel se repetă în cap. 10? (10.11-19)
a) „om preaiubit”;
b) „om preiubit și scump”;
c) „om preaiubit și credincios”;

5.Cu ce scop stătea Daniel pe lângă Dariu medul, potrivit propriilor sale afirmații? (11.1)
a) să-l ajute;
b) să-l sfătuiască;
c) să-l sprijine;

6.Conform cărții Daniel, un împărat de la miazănoapte va fi vrăjmaș legământului sfânt, arătând asta prin: (11.31)
a) spurcarea Sfântului Locaș;
b) încetarea jertfei necurmate;
c) așezarea urâciunii pustiitorului;

7.Ce spune cartea Daniel că urmează să se întâmple, în vremuri viitoare profetului, cu aceia care Îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor? (11.32)
a) vor rămânea tari;
b) vor birui păcatul;
c) vor face isprăvi mari;

8.Cu ce scop îngăduie Dumnezeu căderea unor înțelepți, potrivit cărții Daniel? (11.35)
a) ca aceștia să fie încercați;
b) ca aceștia să fie curățați;
c) ca aceștia să fie albiți;

9.Ce spune ultimul capitol al cărții Daniel despre marele voievod Mihail? (12.1)
a) că i-a venit în ajutor ființei angelice care îi aducea răspunsul profetului;
b) că luptă împotriva căpeteniilor demonice;
c) că este ocrotitorul copiilor poporului lui Daniel;

10.În ultimul capitol al cărții Daniel i se promite mântuire: (12.1)
a) oricui trăiește în neprihănire;
b) oricui va învăța pe mulți să umble în neprihănire;
c) oricui va fi găsit scris în carte;

11.Cartea Daniel afirmă că vor fi doar două opțiuni pentru cei ce se vor scula din țărâna pământului. Care sunt acestea? (12.2)
a) viața veșnică și rușinea veșnică;
b) slava veșnică și pierzarea veșnică;
c) bucuria veșnică și plânsul veșnic;

12.Ce are să se întâmple cu proorocia lui Daniel la vremea sfârșitului? (12.4)
a) urmează ca mulți să o citească;
b) urmează ca mulți să-și schimbe viața datorită ei;
c) cunoștința va crește datorită ei;

Daniel (grupa mijlocie)

DANIEL 1-3

1.Pe vremea cărui împărat al lui Iuda a fost împresurat Ierusalimul de către Nebucadnețar?
a) Așpenaz;
b) Ioiachim;
c) Hanania;

2.Cum erau tinerii pe care căpetenia famenilor dregători i-a adus din Israel?
a) de neam împărătesc și de viță boierească;
b) fără vreun cusur trupesc și frumoși la chip;
c) înzestrați cu înțelepciune, cu minte ageră și cu pricepere;

3.Ce au trebuit să învețe tinerii aduși din Israel în Babilon?
a) tot felul de scrieri și rânduielile haldeilor;
b) să tălmăcească visele și vedeniile;
c) scrierea și limba haldeilor;

4.Ce s-a hotărât Daniel când a ajuns în Babilon?
a) să nu se spurce cu bucatele alese al împăratului;
b) să nu se spurce cu vinul pe care-l bea împăratul;
c) să nu se spurce închinându-se la idolii împăratului;

5.Ce le-a dat Dumnezeu celor patru tineri iudei?
a) știință, pricepere și înțelepciune;
b) bunăvoință și trecere înaintea famenilor dregători;
c) cinste și slavă înaintea tuturor vrăjitorilor și cititorilor în stele;

6.Ce a făcut Daniel pentru a afla tâlcuirea visului împăratului Nebucadnețar?
a) a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor pentru tainele Lui;
b) a ținut un post de 10 zile împreună cu prietenii lui;
c) i-a rugat pe prietenii lui să ceară îndurarea lui Dumnezeu pentru descoperirea acestei taine;

7.Cine a reușit, cu înțelepciune de la Dumnezeu, să  interpreteze visul lui Nebucadnețar?
a) înțelepții împărăției;
b) Daniel, împreună cu prietenii săi;
c) Daniel;

8.La ce se gândea împaratul Nebucadnețar în noaptea în care a primit visul cu chipul cel mare?
a) la ceea ce s-a întâmplat în trecut;
b) la problemele prezente ale împărației;
c) la ceea ce se va întâmpla în viitor cu împărăția sa;

9.Care dintre următoarele variante descrie corect chipul văzut de împăratul Nebucadnețar, în visul său?
a) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare înfricoșătoare;
b) chipul era foarte mare, întunecat și cu o înfățișare înfricoșătoare;
c) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare atrăgătoare;

10.Ce a făcut împăratul cu Daniel după ce a auzit tâlcuirea visului?
a) l-a înălțat pe Daniel și i-a dat multe daruri;
b) i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului;
c) l-a aruncat în groapa cu lei;

11.Ce trebuiau să facă cei chemați în valea Dura pentru a participa la sfințirea chipului de aur ridicat de Nebucadnețar, în momentul în care auzeau instrumentele muzicale?
a) să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului;
b) să îngenuncheze și să se închine chipului;
c) să rămână în picioare, dar să se închine chipului;

12.Cine au fost tinerii care au fost aruncați în cuptorul aprins pentru că nu s-au închinat chipului de aur înălțat de împărat?
a) Șadrac, Meșac și Daniel;
b) Șadrac, Meșac și Abed-Nego;
c) Șadrac, Meșac, Abed-Nego și Daniel;

 

***

Daniel 7-9

1.Pe vremea cărui împărat a avut Daniel vedenia cu cele patru fiare mari care au ieșit din mare? (7:1)
a) a lui Nebucadnețar;
b) a lui Belșațar;
c) a lui Dariu;

2.Cu ce semănau primele trei fiare care au ieșit din mare, în ordinea apariției lor? (7:4-6)
a) cu un urs, cu un leu, cu un pardos;
b) cu un pardos, cu un leu, cu un urs;
c) cu un leu, cu un urs, cu un pardos;

3.Câți slujitori vede Daniel în vedenia sa că are Cel Îmbătrânit de zile? (7:10)
a) zece mii;
b) mii de mii;
c) zece mii de ori zece mii.

4.Ce ni se spune despre Daniel la sfârșitul vedeniei cu cele patru fiare? (7:28)
a) l-au tulburat nespus gândurile lui;
b) i s-a schimbat culoarea feței;
c) a păstrat cuvintele tâlcuirii vedeniei în inima lui.

5.Unde i s-a părut lui Daniel că este, în timpul vedeniei sale în care printre altele a văzut un berbec? (8:2)
a) în capitala Susa, lângă râul Elam;
b) în Valea Dura, lângă râul Ulai;
c) în capitala Susa, lângă râul Ulai;

6.Cât timp avea să treacă până când Sfântul Locaș avea să fie curățit, potrivit cuvintelor unuia dintre sfinți? (8:14)
a) două vremi și o jumătate de vreme;
b) șapte săptămâni;
c) două mii trei sute de seri și dimineți;

7.Ce reprezentau berbecul, respectiv țapul pe care l-a văzut Daniel în vedenia sa? (8:20-21)
a) împăratul Babilonului; împărații mezilor și perșilor;
b) împărații mezilor și perșilor; împărăția Greciei;
c) împărăția Grecilor; împăratul Babilonului;

8.Al cui fiu era împăratul Dariu? (9:1)
a) al lui Cir;
b) a lui Nebucadnețar;
c) a lui Ahașveroș;

9.Pe care profet îl citează Daniel că a proorocit despre dărâmăturile Ierusalimului? (9:2)
a) pe Isaia;
b) pe Ieremia;
c) pe Ezechiel;

10.Completează versetul: „La Domnul, Dumnezeul nostru, însă este …” (9:9)
a) sprijinul și ajutorul;
b) îndurarea și iertarea;
c) bunătatea și viața;

11.Cine i s-a arătat lui Daniel în timp ce se ruga și l-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară? (9:21)
a) un sfânt;
b) îngerul Mihail;
c) omul Gavril;

 

Daniel (grupa mică)

DANIEL 1-3

1.Pe timpul cărui împărat al lui Iuda  a fost împresurat Ierusalimul?
a) Nebucadnețar;
b) Ioiachim;
c) Ahașveroș;

2.Împăratul i-a cerut lui Așpenaz să-i aducă dintre copiii lui Israel niște tineri:
a) de neam împărătesc;
b) de viță boierească;
c) dintre oamenii de rând;

3.După câți ani urmau să fie puși în slujba împăratului, tinerii aduși dintre copiii lui Israel?
a) după 5 ani;
b) după 4 ani;
c) după 3 ani;

4.Numele lui Daniel a fost schimbat în…….BELTȘAȚAR…….

5.Daniel a hotărât să nu se spurce cu:
a) bucatele alese ale împăratului;
b) hainele alese primite de la împărat;
c) vinul pe care-l bea împăratul;

6.Ce a cerut împăratul de la toți înțelepții Babilonului?
a) să îi spună visul și tâlcuirea visului;
b) să îi spună ce se va întâmpla în viitor;
c) să îi arate ce se va întâmpla cu împărăția sa;

7.Ce s-a întâmplat cu înțelepții care nu au împlinit porunca împăratului?
a) au fost închişi;
b) au fost ameninţaţi cu moartea;
c) au fost omorâţi;

8.Ce au făcut Daniel şi prietenii lui pentru a-şi scăpa viaţa?
a) s-au ascuns;
b) au cerut îndurare de la Dumnezeu;
c) au postit împreună cu poporul;

9.Cum i-a descoperit Dumnezeu lui Daniel taina împăratului?
a) printr-un semn pe cer;
b) printr-o vedenie de noapte;
c) printr-un înger;

10.Din ce motiv au fost pârâți la împărat cei trei prieteni ai lui Daniel?
a) pentru că nu slujeau dumnezeilor împăratului;
b) pentru că  nu s-au închinat chipului de aur;
c) pentru că nu îngrijeau de treburile împărăției;

11.Drept pedeapsă pentru neascultarea de porunca împăratului, cei trei tineri au fost:
a) dați afară din slujba împăratului;
b) legați cu hainele lor și purtați prin cetate;
c) aruncați într-un cuptor aprins;

12.Cine a binecuvântat pe Dumnezeu, văzând curajul și credincioșia celor trei tineri?
a) sfetnicii împăratului;
b) Arioc, căpetenia împăratului;
c) împăratul Nebucadnețar;

***

DANIEL 4-6

1.Nebucadnețar știa despre Daniel că:
a) avea în el duhul dumnezeilor sfinți;
b) avea vise deosebite;
c) pentru el  nicio taină nu era prea grea.

2.Ce a răspuns Daniel împăratului când a  auzit visul acestuia?
a) „Visul este prea îngrozitor!”
b) „Visul să fie pentru vrăjmașii tăi!
c)„Visul acesta nu se va împlini!”

3.Pe cine reprezenta copacul din visul lui Nebucadnețar?
a) pe împărat;
b) întreaga împărăție;
c) pe Arioc;

4.Au trecut …..ȘAPTE…….vremuri până când Nebucadnețar a recunoscut că Cel Preaînalt stăpânește peste toți oamenii.

5.În timpul cărui împărat s-a arătat acea mână care scria pe tencuiala zidului?
a) Belșațar;
b) Nebucadnețar;
c) Beltșațar;

6.Ce oferea împăratul celui care citea și tălmăcea scrierea de pe perete?
a) haine de purpură;
b) un lănțișor de aur;
c) al treilea loc în cârmuirea împărăției;

7.Ce a făcut Daniel cu răsplătirile oferite de împărat pentru tălmăcirea scrierii?
a) le-a primit cu bucurie;
b) le-a dat prietenilor săi;
c) le-a refuzat;

8.Care era semnificația scrierii de pe perete?
a) „Numărat, numărat, cântărit și adunat.”
b) „Numărat, numărat,cântărit și împărțit.”
c) „Cântărit, cântărit, numărat și împărțit.”

9.Din ce motiv împăratul Darius voia să-l pună pe Daniel stăpân peste toată împărăția?
a) pentru că își făcea bine slujba;
b) pentru că îi întrecea pe toți în statură;
c) pentru că în el era un duh înalt;

10.Căpeteniile căutau să-l pârască pe Daniel, dar nu au putut pentru că:
a) era credincios;
b) nu se găsea nicio greșeală în el;
c) nu se găsea niciun lucru rău în el;

11.Dregătorii împărăției l-au pârât pe Daniel pentru că:
a) se ruga cu fereastra deschisă;
b) nu respecta căpeteniile și dregătorii;
c) se ruga lui Dumnezeu și nu înaintea împăratului;

12.Dumnezeu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, pentru că:
a) Daniel a fost găsit nevinovat;
b) Daniel a fost credincios;
c) Daniel s-a rugat în groapă;

***

Daniel 7-9

1.În timpul cărui împărat al Babilonului a avut Daniel prima vedenie din capitolul 7?
a) Darius;
b) Nebucadnețar;
c) Belșațar.

2.Ce a făcut Daniel după ce a avut visul și  prima vedenie?
a) nu a mai putut dormi;
b) a scris visul;
c) a istorisit lucrurile de căpetenie.

3.În urma primei vedenii avute, Daniel era:
a) tulburat cu duhul;
b) înspăimântat;
c) încântat.

4.Conform vedeniei avute de Daniel, cine a făcut dreptate sfinților?
a) împăratul;
b) Dumnezeu;
c) judecătorul cel drept.

5.Când a  avut cea de-a doua vedenie, lui Daniel i s-a părut că era la capitala Susa, lângă:
a) râul Ulai;
b) turnul Siloam;
c) râul Eufrat.

6.Cine i-a tâlcuit lui Daniel cea de-a doua vedenie?
a) un sol al Domnului;
b) îngerul Gavril;
c) îngerul Mihail.

7.Cea de-a doua vedenie avută de Daniel se referea la:
a) vremea sfârșitului;
b) sfârșitul vieții lui;
c) suferințele poporului Israel.

8.Uimit de cea de-a doua vedenie avută, Daniel:
a) a stat leșinat mai multe zile;
b) a povestit dregătorilor;
c) a stat bolnav mai multe zile.

9.Conform proorociei lui Ieremia, trebuiau să treacă ___70___ de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului.

10.Daniel și-a întors fața spre Domnul și L-a căutat:
a) cu rugăciuni și cereri, postind în sac și cenușă;
b) cu rugăciuni și cântări, aduse spre slava Lui;
c) cu post și laudă.

11.Când s-a prezentat îngerul Gavril, la Daniel, pentru a doua oară?
a) în miezul zilei, pe când se ruga;
b) în timpul jertfei de dimineață;
c) pe când se ruga, în timpul jertfei de seară.

12.După spusele îngerului, Daniel era:
a) ales și pus deoparte;
b) preaiubit și scump;
c) neprihănit și scump.

***

Daniel 10-12

1.În timpul celei de-a treia vedenii, Daniel a fost în jale timp de:
a) 3 săptămâni;
b) 3 zile;
c) 3 luni.

2.Ce a făcut Daniel în acea perioadă de jale?
a) nu a mâncat deloc bucate alese;
b) nu a băut vin și nu a mâncat carne;
c) nu s-a  uns deloc;

3.Daniel a văzut vedenia, însă oamenii care erau cu el:
a) au fost apucați de o mare spaimă;
b) nu au văzut vedenia;
c) au luat-o la fugă ca să se ascundă;

4.Căpetenia împărăției Persiei i s-a împotrivit trimisului Domnului timp de ____21____ zile

5.Vedeniile arătate de Dumnezeu lui Daniel în timpul lui Cirus, erau cu privire la :
a) poporul său, în vremurile de apoi;
b) poporul său, după moartea împăratului;
c) popoarele vecine Babilonului;

6.Cel care avea înfățișarea unui om, i-a zis lui Daniel:
a) „Nu te teme de nimic, om preaiubit!”
b) „Pace ție!”
c) „Fii tare și cu inimă!”

7.Cei doi împărați din vedenia din capitolul 11 căutau:
a) să facă un legământ de pace;
b) să își facă rău unul altuia, prin viclenie;
c) să cucerească Ierusalimul;

8.Cine era ocrotitorul copiilor poporului lui Daniel?
a) căpetenia împăratului;
b) arhanghelul Gavril;
c) voievodul Mihail;

9.Ce trebuia să facă Daniel cu cuvintele primite?
a) să le țină ascunse și pecetluite;
b) să le spună înaintea împăratului;
c) să le transmită dregătorilor Babilonului;

10.Până când se vor împlini aceste minuni arătate, vor mai fi:
a) două vremi și jumătate de vreme;
b) o vreme, trei vremi și jumătate de vreme;
c) o vreme, două vremi și jumătate de vreme;

11.Ce se va întâmpla la vremea sfârșitului?
a) mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți;
b) cei răi vor face răul și nu vor înțelege;
c) cei pricepuți vor înțelege;

 12.Alege continuarea corectă a versetului: „Iar tu (Daniel) du-te până va veni sfârșitul; tu:
a) mijlocește pentru poporul tău.”
b) te vei odihni și te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor.”
c) întoarce-ți privirile de la poporul Meu.”