Activităţi extraşcolare

O săptămână din an (numită „Școala altfel”) este dedicată activităților extrașcolare. Scopul acestor activități este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în programe care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, ajutându-i să se adapteze pentru viață. Prin interesul și entuziasmul manifestat, se pot obține diplome și premii pentru implicarea lor la diferite concursuri: Bogăția aromelor, Micul pictor, Tradiții și obiceiuri românești, Târgul de primăvară, Mens sana in corpore sano, Verdele e viață.

 

Scopul activităţilor şcolare şi extraşcolare este de a dezvolta spiritul de competiţie al copiilor, de a pune în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi de a stimula participarea lor la acţiuni variate în contexte non-formale. Elevii îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur.

Atât pe parcursul anului şcolar, cât şi în săptămâna „Şcoala altfel”, am organizat diferite excursii, drumeţii şi vizite. Acestea au avut ca scop consolidarea relaţiilor dintre elevi, profesori şi părinţi, cunoaşterea elevilor în diferite circumstanţe. Şcoala asigură experienţe care să susţină dezvoltarea în ansamblu a elevilor, oferindu-le posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii într-un mediu formator mai atractiv, în afara contextului academic. Excursiile au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a completa ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor, concretizarea şi sistematizarea lor. Astfel am realizat vizite la muzee (Muzeul de Istorie, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul Apelor), la Cetatea Sucevei, la tipografie, la diferite fabrici (de sticlă, de îngheţată, de pâine, de încălţăminte, de sucuri), la Planetariu, la Grădina Zoologică, la Grădina Botanică, la aziluri de bătrâni, la case de copii, la zile de bătrâni, la „Casa Olarului”, la patinoar etc.