Regulament

Olimpiada Biblică se va desfășura pe trei grupe:

 • Grupa mică: clasele primare
 • Grupa mijlocie: clasele de gimnaziu
 • Grupa mare: clasele de liceu și școală profesională

În anul școlar 2018-2019 sunt propuse spre studiere cărțile: Exodul (1-20), Evanghelia după Luca și Iacov.

Olimpiada Biblică va fi împărțită în 6 etape: 5 teste susținute în școală pe parcursul anului școlar și un test final.

 • Testul 1 (joi, 8 noiembrie) – Exodul (capitolele 1-10)
 • Testul 2 (joi, 6 decembrie) – Exodul (capitolele 11-20)
 • Testul 3 (joi, 21 februarie) – Luca (capitolele 1-12)
 • Testul 4 (joi, 21 martie) – Luca (capitolele 13-24)
 • Testul 5 (joi, 4 aprilie) – Iacov
 • Testul final (30 aprilie) – toate cele 3 cărți

*Orice modificare a datelor va fi anunțată la momentul potrivit

Testele 1-5 sunt alcătuite din 35 de întrebări, din care un anumit număr de versete de memorat (grupa mică – 6 versete, grupa mijlocie – 7 versete, grupa mare – 8 versete). Fiecare întrebare/verset valorează 3 puncte.

Subiectele vor fi structurate astfel:

 • 25 întrebări de la Concursul Biblic de la capelă (fiind incluse și versetele)
 • 10 întrebări la prima vedere

Punctajul minim pentru calificarea la etapa finală este de 420 puncte!

Testul final cuprinde 14 întrebări din Exodul, 14 întrebări din Luca și 7 întrebări din Iacov. Fiecare întrebare/verset din testul final valorează 5 puncte. Punctajul final se calculează adunând punctajul testului final la punctajul parțial (totalul celor 5 teste).

Se vor acorda patru premii pentru fiecare grupă, în ordinea descrescătoare a punctajului final.