Oferta educaţională

Liceul Natanael Suceava şcolarizează elevi pe cinci niveluri de învăţământ: preşcolar, primargimnazial, profesional şi liceal.

În cadrul învăţământului preşcolar există două grupe de 18 copii. Începând cu anul şcolar 2015-2016 vor funcţiona trei grupe (mică, mijlocie, mare) a câte 15 copii.

În cadrul învăţământului primar (clasa pregătitoare-IV) există câte o clasă de 15 elevi pentru fiecare an de studiu. Planurile cadru şi curriculum-ul sunt cele valabile pentru clasele pregătitoare-IV din învăţământul preuniversitar de stat, elevii care termină clasa a IV-a având posibilitatea să se înscrie în clasa a V-a la orice şcoală din România.

Învăţământul gimnazial (V-VIII) cuprinde câte o clasă de 15 elevi pentru fiecare an de studiu, programa şcolară şi planurile de învăţământ fiind cele specifice învăţământului preuniversitar de stat din România. Elevii claselor a VIII-a susţin evaluările naționale conform legislaţiei în vigoare și se pot înscrie la orice liceu sau şcoală profesională din România, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Pentru anul şcolar 2017-2018învăţământ profesional şi liceal, oferim:

2016-2017

Planurile cadru şi curriculum-ul sunt cele valabile pentru învăţământul preuniversitar de stat. Filiera profesională reprezintă o rută de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare şi se adresează tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a.