Luca II (iii)

LUCA 16-18

1. Despre ce oameni spune Domnul Isus, în textul pildei ispravnicului necredincios, că sunt mai înțelepți decât fiii luminii? (16.8)
a. despre fiii veacului acestuia;
b. despre fiii întunericului;
c. despre cei ce aleargă după bogății.

2. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

3. Ce spune Domnul Isus că e mai lesne să se întâmple decât să cadă o frântură de slovă din Lege? (16.17)
a. să treacă cerul și pământul;
b. să treacă o cămilă prin urechile acului;
c. să se munte munții în mare.

4. Care a fost răspunsul primit de bogatul nemilostiv din partea lui Avraam, la rugămintea sa cu privire la trimiterea lui Lazăr la frații săi spre a le adeveri lucrurile din lumea de dincolo? (16. 29)
a. „Au Legea, să asculte de ea!”;
b. „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei!”;
c. „Au pe preoți și pe prooroci; să asculte de ei!”

5. Cu ce prilej ucenicii i-au cerut Domnului Isus: „Mărește-ne credința!”? (17.3-5)
a. cu prilejul vindecării celor 10 leproși;
b. cu prilejul învățăturii despre iertarea fratelui care greșește;
c. cu prilejul învățăturii despre venirea Fiului Omului.

6. Pe drumul dintre care provincii era Domnul Isus când i-a vindecat pe cei 10 leproși? (17. 11)
a. între Samaria și Galileea;
b. între Samaria și Iudeea;
c. între Samaria și Pereea.

7. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. în ceruri;
b. peste tot pământul;
c. înăuntrul lor.

8. La care oameni ai Vechiului Testament a făcut referire Domnul Isus atunci când a vorbit despre vremea venirii Sale? (17.26-30)
a. la Enoh și la Ilie;
b. la Noe și la Lot;
c. la Ieremia și la Daniel.

9. Care este scopul cu care Domnul Isus a spus pilda judecătorului nedrept? (18.1)
a. ca să le vorbească despre lipsa de credință de la sfârșitul vremurilor;
b. ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase;
c. ca să-i învețe lecția stăruinței.
10. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

11. Ce a făcut norodul când Domnul Isus l-a vindecat pe orbul din Ierihon? (18.43)
a. a turbat de mânie sfătuindu-se să-L prindă pe Isus;
b. I-a cerut să nu mai facă vindecări în ziua Sabatului;
c. a dat laudă lui Dumnezeu.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 17.10)
„Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a__________, să ziceţi: „Suntem nişte_______ ______________; am făcut ce eram __________ să facem.”

LUCA 22-24

1. Cum se mai numea sărbătoarea Paștelui? (22.1)
a. Praznicul Ispășirii;
b. Praznicul Azimilor;
c. Praznicul Sângelui.

2. Conform evanghelistului Luca, cine a mai fost la discuția pe care a avut-o Iuda cu preoții, când au hotărât vânzarea lui Isus? (22.4)
a. bătrânii norodului;
b. fruntașii fariseilor;
c. căpeteniile străjerilor Templului.

3. Cum putea fi deosebit de către Petru și Ioan omul care avea să le ofere camera de sus, în care Domnul și ucenicii Săi urmau să sărbătorească Paștele? (22.10)
a. acesta trebuia să aibă cu sine un măgăruș, mânzul unei măgărițe;
b. acesta trebuia să vină înaintea lor ducând un ulcior cu apă;
c. acesta trebuia să aibă în brațe un miel.

4. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”;
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”;
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”

5. Unde a fost dus, pentru prima dată, Domnul Isus după ce a fost prins? (22.54)
a. în curtea Templului;
b. în casa marelui preot;
c. în pridvorul lui Solomon.

6. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.

7. De ce s-a bucurat foarte mult Irod că-L vede pe Domnul Isus? (23.8)
a. pentru că dorea de mult să-L vadă datorită celor ce se spuneau despre El;
b. pentru că nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune;
c. pentru că știa că Domnul va fi ucis.

8. Pentru ce fusese închis Baraba? (23.19)
a. pentru un complot împotriva lui Pilat;
b. pentru o răscoală;
c. pentru un omor.

9. Care ucenic este prezentat de Luca dând fuga la mormânt? (24.12)
a. Ioan;
b. Petru;
c. Iacov.

10. Ce părți din Vechiul Testament sunt invocate de Domnul Isus pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă imperativul morții Sale? (24.44)
a. Legea lui Moise și Proorocii;
b. Legea lui Moise și Psalmii;
c. Legea lui Moise, Proorocii și Psalmii.

11. Din apropierea cărui loc biblic S-a înălțat Domnul Isus, potrivit relatării lui Luca? (24.50-51)
a. Galileea;
b. Ierusalim;
c. Betania.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 16.16)
„Legea şi prorocii __________ până la Ioan; de atunci ___________, Evanghelia ___________ lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, ____ ___________.”