Luca II (ii)

LUCA 13-15

1. Ce i-a spus omul care avea un smochin neroditor vierului?
a. „De ce nu l-ai săpat de jur împrejur şi de ce nu i-ai pus gunoi la rădăcină ca să aducă rod?”
b. „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.”
c. „Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?”

2. Când a vindecat-o Domnul Isus pe femeia gârbovă?
a. Într-o zi de sabat, pe când era într-o sinagogă
b. Într-o zi de sabat, pe când era în casa unuia dintre fruntaşii fariseilor ca să prânzească
c. În prima zi a săptămânii, pe când trecea prin Siloam

3. Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu?
a. Cu un smochin care aduce multă roadă
b. Cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a aruncat în grădina sa
c. Cu un aluat, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină

4. Despre ce localitate a spus Domnul Isus că a vrut să îi strângă fiii, după cum îşi strânge găina puii sub aripi?
a. Nazaret
b. Ierusalim
c. Capernaum

5. Unde trebuie să te aşezi la masă când eşti invitat la o nuntă, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. În locul dintâi
b. În locul de pe urmă
c. În locul cel mai de pe urmă

6. Când pregătim o masă pe cine trebuie să invităm, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. Pe săraci
b. Pe oamenii cu handicap
c. Pe rude

7. Cine nu poate fi ucenicul Domnului Isus?
a. Oricine nu îşi poartă crucea
b. Cine nu merge după Domnul Isus
c. Cine nu se leapădă de tot ce are

8. De unde a solicitat stăpânul să fie invitaţi oaspeţi la cină?
a. Din pieţele cetăţii
b. Din uliţele cetăţii
c. Din familiile cu vază din cetate

9. Care sunt cuvintele ce descriu reacţia din momentul găsirii lucrurlui pierdut, conform Luca 15?
a. Bucuraţi-vă împreună cu mine,căci am găsit…
b. Cât mă bucur că am găsit…
c. În sfârșit, am găsit!

10. Când a venit foametea în ţara în care a plecat fiul risipitor?
a. După doi ani de când a ajuns acesta acolo
b. După ce acesta a cheltuit totul
c. Nu este specificat acest aspect

11. Cărui om, din pildele Domnului Isus, nu i-a plăcut muzica?
a. Tatălui cu cei doi fii
b. Fratelui fiului risipitor
c. Omului care şi-a pierdut oaia

12. Alege varianta corectă şi completează versetul:
„Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos…”
a. care se pocăieşte
b. care a fost găsit
c. care se încrede în Dumneze

LUCA 19-21

1. Cine era Zacheu? (19:2)
a. Un om bogat
b. Mai marele fariseilor
c. Mai marele vameşilor

2. Completaţi versetul din Luca 19:40: „Şi El a răspuns: Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele…….” (19:40)
a. Vor cânta
b. Vor striga
c. Vor plânge

3. Unde a ascuns al treilea rob polul de l-a primit de la stăpânul său? (19:20)
a. L-a învelit într-un ştergar
b. L-a îngropat
c. L-a aruncat

4. Câţi robi au fost trimişi de stăpânul viei pentru ca să îi aducă partea din rodul viei? (20:10-12)
a. Patru
b. Trei
c. Doi

5. Care a fost răspunsul iscoditorilor, după ce Isus le-a răspuns la întrebarea ce avea legătură cu birul Cezarului? (20:26)
a. Au pus alte întrebări
b. Au tăcut
c. Au plecat supăraţi

6. Completaţi versetul din Luca 20:38 – “Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor….(A)…., ci al celor…(B)…, căci pentru El toţi sunt…(C)…. .”
a. A – morţi, B – vii, C – vii
b. A – păcătoşi, B – neprihăniţi, C – neprihăniţi
c. A – mândri. B – smeriţi, C – smeriţi

7. Câţi bănuţi a aruncat văduva săracă in vistierie?
a. Trei
b. Doi (21:2)
c. Nu este specificat

8. Conform Luca 21, cum îşi petrecea Isus zilele? (21:37)
a. Ziua o petrecea în rugăciune, iar noaptea în Muntele Măslinilor
b. Ziua învăţa norodul, iar noaptea o petrecea în Muntele Măslinilor
c. Nu este specificat în acest capitol din Luca

9. Când urmau să îşi dea seama ucenicii ca pustiirea Ierusalimului este aproape, conform spuselor Domnului Isus din Luca 21? (21:20)
a. Când urmau să vadă Ierusalimul înconjurat de oşti
b. Când urmau să vadă întuneric ziua în amiaza mare
c. Când urmau să simtă cutremure pe pământ

10. Ce le-a spus Isus ucenicilor să facă pentru ca să aiba putere în zilele grele ce urmau sa vină? (21:36)
a. Să vegheze
b. Să se roage
c. Să cânte mult

11. Cât, din averea sa, a promis Zacheu că va da săracilor? (19:8)
a. Trei sferturi
b. Jumătate
c. Aproape tot ce avea

12. Ce urmau să găsească ucenicii în satul dinaintea lor (aproape de Betania), din spusele Domnului Isus? (19:30)
a. Nişte oameni
b. O fântână
c. Un măgăruş