Luca I (iii)

LUCA 4-6

1. Care este ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul Isus a fost ispitit, potrivit Evangheliei după Luca? (4.1-9)
a. pustia, un munte înalt, streașina Templului;
b. pustia, streașina Templului, un munte înalt;
c. un munte înalt, pustia, streașina Templului.

2. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret? (4.25-27)
a. Ieremia și Daniel;
b. Ilie și Ieremia;
c. Ilie și Elisei.

3. Cum I s-a adresat Domnului Isus demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum? (4.34)
a. „Isuse din Nazaret, Sfântul lui Dumnezeu!”;
b. „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu!”;
c. „Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu!”.

4. De câte ori este prezentat Domnul Isus într-o sinagogă anume, în cadrul acestei secțiuni (cap. 4-6)? (4.16, 4. 33, 6.6)
a. de 2 ori;
b. de 3 ori;
c. de 4 ori.

5. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”? (5. 26)
a. cu prilejul pescuirii minunate;
b. cu prilejul vindecării slăbănogului;
c. cu prilejul vindecării unui lepros.

6. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării slăbănogului? (5. 15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte;
c. o mulțime de oameni primeau credința.

7. În ce situație cărturarii și fariseii sunt prezentați turbând de mânie? (6.11)
a. în cazul vindecării leprosului;
b. în cazul vindecării slăbănogului;
c. în cazul vindecării omului cu mâna uscată.

8. Câți dintre ucenicii Domnului aveau un prenume comun cu al altcuiva din grup, potrivit evanghelistului Luca? (6.14-16)
a. 4;
b. 6;
c. 8.

9. În ce loc a rostit Domnul predica din cap. 6? (6.17-27)
a. într-un podiș;
b. undeva unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui;
c. pe malul mării, de pe o corabie.

10. Care dintre cele trei expresii a fost rostită de Domnul Isus, și consemnată în predica din Luca 6? (6.36)
a. „Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv!”;
b. „Fiți, dar, sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt!”;
c. „Fiți, dar, desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit!”.

11. Ce face omul, cu care sunt asemănați de Domnul Isus, cei care aud cuvintele Sale și le împlinesc? (6.47-48)
a. zidește o casă;
b. sapă adânc înainte;
c. așează temelia pe stâncă.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 6.44)
„Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.”

LUCA 10-12

1. Unde i-a trimis Domnul pe ucenicii Săi, doi câte doi? (10.1)
a. în toate cetățile;
b. în toate locurile pe unde avea să treacă;
c. în toate ulițele Ierusalimului.

2. Care era mesajul principal pe care trebuiau să-l ducă cei trimiși în lucrare? (10.9,11)
a. „Fiul lui Dumnezeu a venit în lume!”;
b. „Împărăția s-a apropiat de voi!”;
c. „Dumnezeu îi iubește pe oameni!”.

3. Care trebuia să fie motivul principal al bucuriei ucenicilor? (10.20)
a. Faptul că Domnul îi chemase în lucrare;
b. Faptul că aveau autoritate asupra duhurilor;
c. Faptul că numele lor erau scrise în ceruri.

4. Cum a tratat samariteanul milostiv rănile celui căzut între tâlhari? (10.34)
a. le-a legat, apoi a turnat peste ele vin;
b. le-a legat, apoi a turnat peste ele untdelemn și vin;
c. le-a legat, apoi a turnat peste ele untdelemn.

5. Ca să-L ispitească pe Domnul Isus, unii i-au cerut: (11. 16)
a. să nu mai vindece în ziua Sabatului;
b. un semn din cer;
c. să prânzească cu ei.

6. Cu ce era plin lăuntrul fariseilor, potrivit spuselor Domnului Isus consemnate de evanghelistul Luca? (6. 39)
a. cu jefuire și răutate;
b. cu răutate și viclenie;
c. cu viclenie și fățărnicie.

7. Cărei categorii de persoane îi spune Domnul că pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat? (11.45-46)
a. preoților;
b. fariseilor;
c. învățătorilor Legii.

8. La ce păsări face referire Domnul Isus vorbind despre frica de oameni și îngrijorări? (12.6, 24)
a. Vrăbiile și turturelele;
b. Vrăbiile și corbii;
c. Corbii și turturelele.

9. De două ori, în cuvintele din capitolul 12, Domnul rostește imperativul „Păziți-vă!” În legătură cu ce trăiri? (6.17-27)
a. fățărnicie și lăcomie de bani;
b. fățărniciei și răutate;
c. fățărnicie și îngrijorări.

10. Ce spune Domnul că fac cei credincioși atunci când vând ce au și dau milostenie? (12.33)
a. Își fac rost de pungi care nu se învechesc;
b. Își adună o comoară nesecată în ceruri;
c. Își fac intrarea în Împărăția lui Dumnezeu mai ușoară.

11. Ce le va face stăpânul robilor care vor fi găsiți veghind la venirea lui? (12.37)
a. îi va pune să șadă la masă;
b. se va apropia să le slujească;
c. le va oferi o răsplată.

12. Completați cu cuvintele potrivite: (Luca 12.40)
„Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”