Luca I (iii)

LUCA 4-6

1. Care este ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul Isus a fost ispitit, potrivit Evangheliei după Luca? (4.1-9)
a. pustia, un munte înalt, streașina Templului;
b. pustia, streașina Templului, un munte înalt;
c. un munte înalt, pustia, streașina Templului.

2. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret? (4.25-27)
a. Ieremia și Daniel;
b. Ilie și Ieremia;
c. Ilie și Elisei.

3. Cum I s-a adresat Domnului Isus demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum? (4.34)
a. „Isuse din Nazaret, Sfântul lui Dumnezeu!”;
b. „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu!”;
c. „Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu!”.

4. De câte ori este prezentat Domnul Isus într-o sinagogă anume, în cadrul acestei secțiuni (cap. 4-6)? (4.16, 4. 33, 6.6)
a. de 2 ori;
b. de 3 ori;
c. de 4 ori.

5. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”? (5. 26)
a. cu prilejul pescuirii minunate;
b. cu prilejul vindecării slăbănogului;
c. cu prilejul vindecării unui lepros.

6. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării slăbănogului? (5. 15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte;
c. o mulțime de oameni primeau credința.

7. În ce situație cărturarii și fariseii sunt prezentați turbând de mânie? (6.11)
a. în cazul vindecării leprosului;
b. în cazul vindecării slăbănogului;
c. în cazul vindecării omului cu mâna uscată.

8. Câți dintre ucenicii Domnului aveau un prenume comun cu al altcuiva din grup, potrivit evanghelistului Luca? (6.14-16)
a. 4;
b. 6;
c. 8.

9. În ce loc a rostit Domnul predica din cap. 6? (6.17-27)
a. într-un podiș;
b. undeva unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui;
c. pe malul mării, de pe o corabie.

10. Care dintre cele trei expresii a fost rostită de Domnul Isus, și consemnată în predica din Luca 6? (6.36)
a. „Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv!”;
b. „Fiți, dar, sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt!”;
c. „Fiți, dar, desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit!”.

11. Ce face omul, cu care sunt asemănați de Domnul Isus, cei care aud cuvintele Sale și le împlinesc? (6.47-48)
a. zidește o casă;
b. sapă adânc înainte;
c. așează temelia pe stâncă.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 6.44)
„Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.”