Luca I (ii)

LUCA 1-3

1. Din ce familie se trăgea Elisabeta, soția lui Zaharia?
a. Din familia lui Aaron;
b. Din familia lui Abia;
c. Nu este specificat.
2. Când i s-a arătat îngerul lui Zaharia?
a. Noaptea, în vis;
b. Atunci când se ruga afară;
c. În ceasul tămâierii.
3. De ce a rămas Zaharia mut?
a. Pentru că nu a crezut ce i-a spus îngerul;
b. Pentru că a crezut ce i-a spus îngerul;
c. Nu a rămas mut.
4. Cum se numea îngerul care a prevestit naşterea Domnului Isus?
a. Mihail;
b. Gavril;
c. Nu a fost un înger.
5. Când i-a venit vremea să nască Mariei?
a. În prima zi a săptămânii;
b. Pe când era cu Iosif în Iudeea să se înscrie;
c. Pe când era cu Iosif în Nazaret.
6. Cum au aflat păstorii de naşterea lui Isus?
a. Au văzut o stea călăuzitoare pe cer;
b. Li s-a arătat un înger;
c. De la Irod.

7. Care era semnul după care li s-a spus păstorilor că vor recunoaşte Pruncul?
a. Vor găsi un Prunc culcat într-o iesle;
b. Vor găsi un Prunc înfăşat în scutece;
c. Vor auzi un Prunc plângând.
8. Ce trebuiau să aducă, ca jertfă la Templu, părinţii lui Isus?
a. O pereche de turturele şi doi pui de porumbei;
b. O pereche de turturele sau doi pui de porumbei;
c. O turturea şi un porumbel.
9. După ce Ioan a propovăduit botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor, noroadele au vrut să ştie ce să facă. Ce le-a zis Ioan?
a. Cei ce au două haine să împartă;
b. Cei ce au mâncare să împartă;
c. Să nu ceară mai mult decât le-a fost poruncit să ia.
10. De ce l-a închis Irod pe Ioan Botezătorul?
a. Pentru că era mustrat de Ioan;
b. Pentru că îi era frică de Ioan;
c. Pentru că aşa i s-a poruncit.
11. Câţi ani avea Isus când Şi-a început lucrarea de Învăţător?
a. Treizeci şi unu;
b. Aproape treizeci;
c. Nu este specificat.
12. Cum se numea străbunicul Domnului Isus?
a. Matat;
b. Levi;
c. Eli.

*

LUCA 7-9

1. În ce localitate se afla Domnul Isus, când l-a vindecat pe robul sutaşului?
a) Nazaret
b) Capernaum
c) Nain
2. Pe cine a trimis sutaşul la Domnul Isus ca să Îl roage să-l vindece pe robul lui?
a) Pe soldaţii lui de încredere
b) Pe nişte robi
c) Pe nişte bătrâni de-ai iudeilor
3. De ce a spus Domnul Isus că nu a găsit nici chiar în Israel o credinţă atât de mare ca a sutaşului?
a) Pentru că sutaşul a crezut că e suficient doar un cuvânt din partea Domnului Isus ca robul lui să fie vindevat
b) Pentru că sutaşul îi iubea pe iudei şi le construise sinagoga
c) Pentru că avea grijă de robul lui şi a făcut tot ce a putut ca acesta să fie vindecat
4. Cum se numea cetatea din care era văduva al cărei fiu a fost înviat de Domnul Isus?
a) Nazaret
b) Capernaum
c) Nain
5. Care a fost reacţia oamenilor din jur, care au asistat la învierea fiului văduvei?
a) Toţi au fost cuprinşi de frică şi Îl slăveau pe Dumnezeu
b) Turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să-I facă lui Isus
c) Tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi
6. Ce i-a spus Domnul Isus lui Simon, fariseul, despre femeia care i-a uns picioarele cu mir?
a) „Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”
b) „Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult ”
c) „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi ”
7. Care sămânţă a fost călcată în picioare şi mâncată de păsări?
a) Cea căzută lângă drum
b) Cea căzută pe stâncă
c) Cea căzută între spini
8. Cum l-au găsit oamenii din ţinutul Gherghesenilor, pe omul pe care-l izbăvise Domnul Isus de draci?
a) L-au găsit şezând la picioarele Domnului Isus
b) L-au găsit îmbrăcat
c) L-au găsit fiind în toate minţile
9. Pe cine a luat Domnul Isus cu El, atunci când a înviat-o pe fetiţa lui Iair?
a) Pe ucenicii Lui
b) Pe părinţii fetiţei
c) Pe Petru, Iacov şi Ioan
10. Ce le-a poruncit Domnul Isus lui Iair şi soţiei lui?
a) Să îi scoată afară din casă pe bocitori
b) Să îi dea de mâncare fetiţei
c) Să nu spună nimănui despre înviere
11. Ce i-a trimis Domnul Isus să facă pe ucenici?
a) Să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu
b) Să se ducă să îl încurajeze pe Ioan Botezătorul
c) Să tămăduiască pe cei bolnavi
12. Ce specifică evanghelistul Luca că nu puteau să înţeleagă ucenicii?
a) Cine este cel mai mare între ucenici
b) Că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor
c) La cine făcea referire Domnul Isus că nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu