Iacov (ii)

IACOV 1-2

1. Despre ce spune Iacov că lucrează încercarea credinţei? (1:3)
a. Răbdare
b. Înţelepciune
c. Neprihănire

2. Ce trebuie să facă cei cărora le lipseşte înţelepciunea? (1:5)
a. Să înveţe de la cei mai înţelepţi
b. Să se mulţumească aşa
c. S-o ceară de la Dumnezeu

3. Cu ce trebuie să se laude bogatul? (1:10)
a. Cu bogăţia lui
b. Cu ceea ce i-a dat Dumnezeu
c. Cu smerirea lui

4. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit? (1:17)
a. De la Tatăl luminilor
b. De la Cel în care nu este schimbare
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare

5. Cu cine seamănă cel ce ascultă Cuvântul şi nu-l împlineşte? (1:23, 24)
a. Cu un om care îşi priveşte faţa în oglindă şi uită cum arăta, după ce s-a privit
b. Cu un om neînţelept
c. Cu un om care nu se uită niciodată în oglindă

6. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu? (1:27)
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume

7. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când…
a. Îi criticăm pe mai marii noştri
b. Căutăm la faţa omului
c. Batjocorim frumosul nume de creştin
8. Pe cine i-a ales Dumnezeu ca să-i facă bogaţi în credinţă, conform textului epistolei lui Iacov?
a. Pe cei săraci în ochii lumii acesteia
b. Pe cei bogaţi care împart cu generozitate averea lor săracilor
c. Ambele variante de mai sus
9. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc?
a. Viaţă lungă pe pământ
b. Cununa vieţii
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei
10. Care dintre porunci este numită de Iacov „Legea împărătească”?
a. Legea care spune: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
b. Legea care spune unde să se aşeze în adunare bogaţii şi săracii
c. Legea romană care le permite bogaţilor să îi asuprească pe cei săraci
11. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că va fi osândită la judecată
b. Că este moartă
c. Că este zadarnică
12. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte?
a. Moise şi Ilie
b. Avraam şi Rahav
c. Iosua şi Caleb