Iacov (i)

IACOV 1-2

1.Către cine este adresată epistola lui Iacov?
a) celor doisprezece ucenici;
b) celor douăsprezece seminții;
c) fraților lui.
2.Faptul că trecem prin felurite încercări, trebuie privit:
a) ca o mare bucurie;
b) ca o pedeapsă;
c) ca o mare întristare.
3.Ce trebuie să facă cel căruia îi lipsește înțelepciunea?
a) să citească din Biblie;
b) să o caute la cei bătrâni;
c) să o ceară de la Dumnezeu.
4. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a) cu un pom clătinat;
b) cu valul mării;
c) cu o frunză purtată de vânt.
5. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.
6.Cel care ascultă Cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu:
a) un val purtat de vânt încoace și încolo;
b) iarba care se usucă la căldura soarelui;
c) un om care-și privește fața în oglindă și uită cum era.
7. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este:
a) să cercetăm pe orfan și pe văduvă;
b) să ne păzim neîntinați de lume;
c) să fim nelipsiți de la Templu.
8. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a) dragostea;
b) mila;
c) dărnicia.
9. CREDINȚA dacă nu are fapte este moartă.

10.Avraam a crezut pe Dumnezeu și din acest motiv:
a) a fost socotit neprihănit;
b) a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”;
c) a fost numit „ omul credinței”.
11. Care femeie din Vechiul Testament a fost socotită neprihănită prin fapte?
a) Rut;
b) Rahela;
c) Rahav.

IACOV 3-5

1.Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c)este vrednic de lăudat.

2.Limba omului este:
a) un foc;
b) o lume de nelegiuiri;
c) mădularul care întinează tot trupul.

3.Ce ne sfătuiește Iacov să nu facem?
a) să nu binecuvântăm;
b) să nu blestemăm;
c) să nu clevetim.

4. Ce nu poate fi îmblânzit de către om?
a) inima;
b) trupul;
c) limba.

5. Înțelepciunea care vine de sus este:
a) curată, pașnică, blândă;
b) ușor de înduplecat, plină de îndurare;
c) fără părtinire, nefățarnică.

6. De unde vin luptele și certurile între frați?
a) din poftele lor;
b) din mândria lor;
c) din inima lor.

7. De ce nu capătă cei care cer?
a) pentru că cer cu gând să risipească în plăcerile lor;
b) pentru că nu cer din toată inima;
c) pentru că cer cu gând să se fălească.

8. „Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face VRĂJMAȘ cu Dumnezeu.”

9. Dumnezeu dă har:
a) celor miloși;
b) celor înțelepți;
c) celor smeriți.

10. Cel care vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său:
a) vorbește de rău și judecă pe Ziditorul Său;
b) vorbește de rău și judecă Biserica lui Dumnezeu;
c) vorbește de rău și judecă Legea.

11. Ce spune Iacov despre bogați?
a) că și-au strâns comori în zilele din urmă;
b) că și-au săturat inimile chiar într-o zi de măcel;
c) că au osândit și au omorât pe cel neprihănit.

12. Noi trebuie să așteptăm venirea Domnului cu răbdare:
a) precum străjerul așteaptă dimineața;
b) precum plugarul așteaptă roada pământului;
c) precum fecioarele înțelepte așteaptă mirele.

13. Care om din Vechiul Testament este dat ca pildă de suferință și răbdare?
a) Iov;
b) Daniel;
c) Ieremia.

14. Ce efect are rugăciunea făcută cu credință pentru cel bolnav?
a) îl va însănătoși și îl va face bucuros;
b) îl va vindeca și îi va întări credința;
c) îl va mântui și îl va însănătoși.

15. Cine s-a rugat cu stăruință să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni?
a) Moise;
b) Iosua;
c) Ilie.