Faptele apostolilor I (Grupa mijlocie)

Faptele apostolilor 1-3

1. Care este numele muntelui de pe care Domnul Isus S-a înălțat la cer? (Fapte 1:12)
a) Muntele Horeb;
b) Muntele Măslinilor;
c) Muntele Moria.

2. Când se va pogorî Duhul Sfânt, apostolii vor fi martori ai Domnului Isus în …? (Fapte 1:8)
a) Samaria;
b) Iudeea;
c) Ierusalim.

3. Câți credincioși erau adunați cu ocazia alegerii lui Matia în slujba de apostol? (Fapte1:15)
a) aproape 180;
b) aproape 120;
c) aproape 150.

4. Ce a venit deodată din cer în ziua Cincizecimii, în casa unde erau adunați ucenicii? (Fapte 2:2)
a) Duhul Sfânt;
b) un înger al Domnului;
c) un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic.

5. Cum au reacționat oamenii prezenți în Ierusalim când ucenicii au început să vorbească în diferite limbi? (Fapte 2:12-13)
a) cu indiferență;
b) cu uimire;
c) cu batjocură.

6. În ce moment al zilei și-a început Petru cuvântarea? (Fapte 2:15)
a) ceasul al treilea;
b) ceasul al șaselea;
c) ceasul al nouălea.

7. Din care proroci citează Petru în cuvântarea sa? (Fapte 2:16, 30)
a) Isaia;
b) David;
c) Ioel.

8. Câți oameni au fost botezați după propovăduirea lui Petru? (Fapte 2:41)
a) aproape cinci mii;
b) aproape trei mii;
c) aproape patru mii

9. Când s-au suit Petru și Ioan la Templu? (Fapte 3:1)
a) la ceasul al treilea;
b) la ceasul rugăciunii;
c) la ceasul al nouălea.

10. Ce le-a cerut ologul celor doi ucenici (Petru și Ioan)? (Fapte 3:3)
a) hrană;
b) vindecare;
c) milostenie.

11. Ce a făcut ologul după ce a fost vindecat? (Fapte 3:8)
a) sărea;
b) lăuda pe Dumnezeu;
c) cânta.

12. Ce trebuia să facă norodul din Templu ca să i se șteargă păcatele? (Fapte 3:19)
a) să se roage;
b) să se pocăiască;
c) să respecte Legea.

 

Faptele apostolilor 7-9

1.La ce număr se ridica familia lui Iacov, când s-a coborât în Egipt la invitația lui faraon?  7:14
a) 75 de suflete
b) 85 de suflete
c) 95 de suflete

2.Conform celor spuse de Ștefan în cuvântarea sa, Moise a stat câteva luni în casa părinților săi, înainte de a fi luat de fiica lui faraon și crescut la palatul lui faraon. Câte luni a fost ascuns Moise de părinții săi? 7:20
a) O luna
b) Trei luni
c) Șase luni

3.Cum au reacționat cei ce au ascultat cuvântarea lui Ștefan?  7:54
a) Șcrâșneau din dinți
b) S-au pocăit
c) Îi tăia pe inimă

4.Care au fost cuvintele spuse de Ștefan înainte de a muri?  7:60
a) „Doamne Isuse, primește duhul meu!”
b) „Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac!”
c) „Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta!”

5.În Faptele apostolilor stă scris că “în ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva Bisericii din Ierusalim.” Cu ce ocazie a început marea persecuție împotriva creștinilor ?   8:1
a) Cu ocazia arestării ucenicilor
b) Cu ocazia arestării lui Petru și Ioan
c) Cu ocazia uciderii lui Ștefan

6.Ce spune Biblia că făceau cei ce se împrăștiaseră prin părțile Iudeei și a Samariei?   8:4
a) Vindecau bolnavii
b) Propovăduiau Evanghelia
c) Nu ne este specificat

7.Cine, dintre apostolii Domnului Isus, a predicat samaritenilor?   8:5
a) Filip
b) Natanael
c) Petru

8.Cui i-a spus Petru: „Banii tăi să piară împreună cu tine…”? 8:18, 20
a) Lui Anania
b) Lui Simon, vrăjitorul
c) Safirei, soția lui Anania

9.Cine a ascultat de Duhul Sfânt și a propovăduit pe Domnul Isus famenului etiopian?   8:29
a) Simon
b) Petru și Ioan
c) Filip

10.Pe drum, când se apropia Saul de Damasc, acesta a văzut:    9:3
a) Un înger din Cer
b) Mai mulți îngeri din Cer
c) O lumină din Cer

11.Ce spune Domnul ucenicului Anania despre Saul?    9:15, 16
a) Că Saul este un vas ales de El
b) Că Saul va suferi pentru El
c) Că Saul merită să fie ales de El

12.Prin care dintre apostoli a fost înviată Tabita?    9:40
a) Petru
b) Ioan
c) Filip