Etape

În anul școlar 2018-2019 sunt propuse spre studiere cărțile: Exodul (1-20), Evanghelia după Luca și Iacov.

Olimpiada Biblică va fi împărțită în 6 etape: 5 teste susținute în școală pe parcursul anului școlar și un test final.

  • Testul 1 (joi, 8 noiembrie) – Exodul (capitolele 1-10)
  • Testul 2 (joi, 6 decembrie) – Exodul (capitolele 11-20)
  • Testul 3 (joi, 21 februarie) – Luca (capitolele 1-12)
  • Testul 4 (joi, 21 martie) – Luca (capitolele 13-24)
  • Testul 5 (joi, 4 aprilie) – Iacov
  • Testul final (30 aprilie) – toate cele 3 cărți

*Orice modificare a datelor va fi anunțată la momentul potrivit

Testele 1-5 sunt alcătuite din 35 de întrebări, din care un anumit număr de versete de memorat (grupa mică – 6 versete, grupa mijlocie – 7 versete, grupa mare – 8 versete). Fiecare întrebare/verset valorează 3 puncte.

Subiectele vor fi structurate astfel:

  • 25 întrebări de la Concursul Biblic de la capelă (fiind incluse și versetele)
  • 10 întrebări la prima vedere

Punctajul minim pentru calificarea la etapa finală este de 420 de puncte!