Daniel (grupa mijlocie)

DANIEL 1-3

1.Pe vremea cărui împărat al lui Iuda a fost împresurat Ierusalimul de către Nebucadnețar?
a) Așpenaz;
b) Ioiachim;
c) Hanania;

2.Cum erau tinerii pe care căpetenia famenilor dregători i-a adus din Israel?
a) de neam împărătesc și de viță boierească;
b) fără vreun cusur trupesc și frumoși la chip;
c) înzestrați cu înțelepciune, cu minte ageră și cu pricepere;

3.Ce au trebuit să învețe tinerii aduși din Israel în Babilon?
a) tot felul de scrieri și rânduielile haldeilor;
b) să tălmăcească visele și vedeniile;
c) scrierea și limba haldeilor;

4.Ce s-a hotărât Daniel când a ajuns în Babilon?
a) să nu se spurce cu bucatele alese al împăratului;
b) să nu se spurce cu vinul pe care-l bea împăratul;
c) să nu se spurce închinându-se la idolii împăratului;

5.Ce le-a dat Dumnezeu celor patru tineri iudei?
a) știință, pricepere și înțelepciune;
b) bunăvoință și trecere înaintea famenilor dregători;
c) cinste și slavă înaintea tuturor vrăjitorilor și cititorilor în stele;

6.Ce a făcut Daniel pentru a afla tâlcuirea visului împăratului Nebucadnețar?
a) a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor pentru tainele Lui;
b) a ținut un post de 10 zile împreună cu prietenii lui;
c) i-a rugat pe prietenii lui să ceară îndurarea lui Dumnezeu pentru descoperirea acestei taine;

7.Cine a reușit, cu înțelepciune de la Dumnezeu, să  interpreteze visul lui Nebucadnețar?
a) înțelepții împărăției;
b) Daniel, împreună cu prietenii săi;
c) Daniel;

8.La ce se gândea împaratul Nebucadnețar în noaptea în care a primit visul cu chipul cel mare?
a) la ceea ce s-a întâmplat în trecut;
b) la problemele prezente ale împărației;
c) la ceea ce se va întâmpla în viitor cu împărăția sa;

9.Care dintre următoarele variante descrie corect chipul văzut de împăratul Nebucadnețar, în visul său?
a) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare înfricoșătoare;
b) chipul era foarte mare, întunecat și cu o înfățișare înfricoșătoare;
c) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare atrăgătoare;

10.Ce a făcut împăratul cu Daniel după ce a auzit tâlcuirea visului?
a) l-a înălțat pe Daniel și i-a dat multe daruri;
b) i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului;
c) l-a aruncat în groapa cu lei;

11.Ce trebuiau să facă cei chemați în valea Dura pentru a participa la sfințirea chipului de aur ridicat de Nebucadnețar, în momentul în care auzeau instrumentele muzicale?
a) să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului;
b) să îngenuncheze și să se închine chipului;
c) să rămână în picioare, dar să se închine chipului;

12.Cine au fost tinerii care au fost aruncați în cuptorul aprins pentru că nu s-au închinat chipului de aur înălțat de împărat?
a) Șadrac, Meșac și Daniel;
b) Șadrac, Meșac și Abed-Nego;
c) Șadrac, Meșac, Abed-Nego și Daniel;

 

***

Daniel 7-9

1.Pe vremea cărui împărat a avut Daniel vedenia cu cele patru fiare mari care au ieșit din mare? (7:1)
a) a lui Nebucadnețar;
b) a lui Belșațar;
c) a lui Dariu;

2.Cu ce semănau primele trei fiare care au ieșit din mare, în ordinea apariției lor? (7:4-6)
a) cu un urs, cu un leu, cu un pardos;
b) cu un pardos, cu un leu, cu un urs;
c) cu un leu, cu un urs, cu un pardos;

3.Câți slujitori vede Daniel în vedenia sa că are Cel Îmbătrânit de zile? (7:10)
a) zece mii;
b) mii de mii;
c) zece mii de ori zece mii.

4.Ce ni se spune despre Daniel la sfârșitul vedeniei cu cele patru fiare? (7:28)
a) l-au tulburat nespus gândurile lui;
b) i s-a schimbat culoarea feței;
c) a păstrat cuvintele tâlcuirii vedeniei în inima lui.

5.Unde i s-a părut lui Daniel că este, în timpul vedeniei sale în care printre altele a văzut un berbec? (8:2)
a) în capitala Susa, lângă râul Elam;
b) în Valea Dura, lângă râul Ulai;
c) în capitala Susa, lângă râul Ulai;

6.Cât timp avea să treacă până când Sfântul Locaș avea să fie curățit, potrivit cuvintelor unuia dintre sfinți? (8:14)
a) două vremi și o jumătate de vreme;
b) șapte săptămâni;
c) două mii trei sute de seri și dimineți;

7.Ce reprezentau berbecul, respectiv țapul pe care l-a văzut Daniel în vedenia sa? (8:20-21)
a) împăratul Babilonului; împărații mezilor și perșilor;
b) împărații mezilor și perșilor; împărăția Greciei;
c) împărăția Grecilor; împăratul Babilonului;

8.Al cui fiu era împăratul Dariu? (9:1)
a) al lui Cir;
b) a lui Nebucadnețar;
c) a lui Ahașveroș;

9.Pe care profet îl citează Daniel că a proorocit despre dărâmăturile Ierusalimului? (9:2)
a) pe Isaia;
b) pe Ieremia;
c) pe Ezechiel;

10.Completează versetul: „La Domnul, Dumnezeul nostru, însă este …” (9:9)
a) sprijinul și ajutorul;
b) îndurarea și iertarea;
c) bunătatea și viața;

11.Cine i s-a arătat lui Daniel în timp ce se ruga și l-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară? (9:21)
a) un sfânt;
b) îngerul Mihail;
c) omul Gavril;