Daniel (grupa mică)

DANIEL 1-3

1.Pe timpul cărui împărat al lui Iuda  a fost împresurat Ierusalimul?
a) Nebucadnețar;
b) Ioiachim;
c) Ahașveroș;

2.Împăratul i-a cerut lui Așpenaz să-i aducă dintre copiii lui Israel niște tineri:
a) de neam împărătesc;
b) de viță boierească;
c) dintre oamenii de rând;

3.După câți ani urmau să fie puși în slujba împăratului, tinerii aduși dintre copiii lui Israel?
a) după 5 ani;
b) după 4 ani;
c) după 3 ani;

4.Numele lui Daniel a fost schimbat în…….BELTȘAȚAR…….

5.Daniel a hotărât să nu se spurce cu:
a) bucatele alese ale împăratului;
b) hainele alese primite de la împărat;
c) vinul pe care-l bea împăratul;

6.Ce a cerut împăratul de la toți înțelepții Babilonului?
a) să îi spună visul și tâlcuirea visului;
b) să îi spună ce se va întâmpla în viitor;
c) să îi arate ce se va întâmpla cu împărăția sa;

7.Ce s-a întâmplat cu înțelepții care nu au împlinit porunca împăratului?
a) au fost închişi;
b) au fost ameninţaţi cu moartea;
c) au fost omorâţi;

8.Ce au făcut Daniel şi prietenii lui pentru a-şi scăpa viaţa?
a) s-au ascuns;
b) au cerut îndurare de la Dumnezeu;
c) au postit împreună cu poporul;

9.Cum i-a descoperit Dumnezeu lui Daniel taina împăratului?
a) printr-un semn pe cer;
b) printr-o vedenie de noapte;
c) printr-un înger;

10.Din ce motiv au fost pârâți la împărat cei trei prieteni ai lui Daniel?
a) pentru că nu slujeau dumnezeilor împăratului;
b) pentru că  nu s-au închinat chipului de aur;
c) pentru că nu îngrijeau de treburile împărăției;

11.Drept pedeapsă pentru neascultarea de porunca împăratului, cei trei tineri au fost:
a) dați afară din slujba împăratului;
b) legați cu hainele lor și purtați prin cetate;
c) aruncați într-un cuptor aprins;

12.Cine a binecuvântat pe Dumnezeu, văzând curajul și credincioșia celor trei tineri?
a) sfetnicii împăratului;
b) Arioc, căpetenia împăratului;
c) împăratul Nebucadnețar;

***

DANIEL 4-6

1.Nebucadnețar știa despre Daniel că:
a) avea în el duhul dumnezeilor sfinți;
b) avea vise deosebite;
c) pentru el  nicio taină nu era prea grea.

2.Ce a răspuns Daniel împăratului când a  auzit visul acestuia?
a) „Visul este prea îngrozitor!”
b) „Visul să fie pentru vrăjmașii tăi!
c)„Visul acesta nu se va împlini!”

3.Pe cine reprezenta copacul din visul lui Nebucadnețar?
a) pe împărat;
b) întreaga împărăție;
c) pe Arioc;

4.Au trecut …..ȘAPTE…….vremuri până când Nebucadnețar a recunoscut că Cel Preaînalt stăpânește peste toți oamenii.

5.În timpul cărui împărat s-a arătat acea mână care scria pe tencuiala zidului?
a) Belșațar;
b) Nebucadnețar;
c) Beltșațar;

6.Ce oferea împăratul celui care citea și tălmăcea scrierea de pe perete?
a) haine de purpură;
b) un lănțișor de aur;
c) al treilea loc în cârmuirea împărăției;

7.Ce a făcut Daniel cu răsplătirile oferite de împărat pentru tălmăcirea scrierii?
a) le-a primit cu bucurie;
b) le-a dat prietenilor săi;
c) le-a refuzat;

8.Care era semnificația scrierii de pe perete?
a) „Numărat, numărat, cântărit și adunat.”
b) „Numărat, numărat,cântărit și împărțit.”
c) „Cântărit, cântărit, numărat și împărțit.”

9.Din ce motiv împăratul Darius voia să-l pună pe Daniel stăpân peste toată împărăția?
a) pentru că își făcea bine slujba;
b) pentru că îi întrecea pe toți în statură;
c) pentru că în el era un duh înalt;

10.Căpeteniile căutau să-l pârască pe Daniel, dar nu au putut pentru că:
a) era credincios;
b) nu se găsea nicio greșeală în el;
c) nu se găsea niciun lucru rău în el;

11.Dregătorii împărăției l-au pârât pe Daniel pentru că:
a) se ruga cu fereastra deschisă;
b) nu respecta căpeteniile și dregătorii;
c) se ruga lui Dumnezeu și nu înaintea împăratului;

12.Dumnezeu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, pentru că:
a) Daniel a fost găsit nevinovat;
b) Daniel a fost credincios;
c) Daniel s-a rugat în groapă;

***

Daniel 7-9

1.În timpul cărui împărat al Babilonului a avut Daniel prima vedenie din capitolul 7?
a) Darius;
b) Nebucadnețar;
c) Belșațar.

2.Ce a făcut Daniel după ce a avut visul și  prima vedenie?
a) nu a mai putut dormi;
b) a scris visul;
c) a istorisit lucrurile de căpetenie.

3.În urma primei vedenii avute, Daniel era:
a) tulburat cu duhul;
b) înspăimântat;
c) încântat.

4.Conform vedeniei avute de Daniel, cine a făcut dreptate sfinților?
a) împăratul;
b) Dumnezeu;
c) judecătorul cel drept.

5.Când a  avut cea de-a doua vedenie, lui Daniel i s-a părut că era la capitala Susa, lângă:
a) râul Ulai;
b) turnul Siloam;
c) râul Eufrat.

6.Cine i-a tâlcuit lui Daniel cea de-a doua vedenie?
a) un sol al Domnului;
b) îngerul Gavril;
c) îngerul Mihail.

7.Cea de-a doua vedenie avută de Daniel se referea la:
a) vremea sfârșitului;
b) sfârșitul vieții lui;
c) suferințele poporului Israel.

8.Uimit de cea de-a doua vedenie avută, Daniel:
a) a stat leșinat mai multe zile;
b) a povestit dregătorilor;
c) a stat bolnav mai multe zile.

9.Conform proorociei lui Ieremia, trebuiau să treacă ___70___ de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului.

10.Daniel și-a întors fața spre Domnul și L-a căutat:
a) cu rugăciuni și cereri, postind în sac și cenușă;
b) cu rugăciuni și cântări, aduse spre slava Lui;
c) cu post și laudă.

11.Când s-a prezentat îngerul Gavril, la Daniel, pentru a doua oară?
a) în miezul zilei, pe când se ruga;
b) în timpul jertfei de dimineață;
c) pe când se ruga, în timpul jertfei de seară.

12.După spusele îngerului, Daniel era:
a) ales și pus deoparte;
b) preaiubit și scump;
c) neprihănit și scump.

***

Daniel 10-12

1.În timpul celei de-a treia vedenii, Daniel a fost în jale timp de:
a) 3 săptămâni;
b) 3 zile;
c) 3 luni.

2.Ce a făcut Daniel în acea perioadă de jale?
a) nu a mâncat deloc bucate alese;
b) nu a băut vin și nu a mâncat carne;
c) nu s-a  uns deloc;

3.Daniel a văzut vedenia, însă oamenii care erau cu el:
a) au fost apucați de o mare spaimă;
b) nu au văzut vedenia;
c) au luat-o la fugă ca să se ascundă;

4.Căpetenia împărăției Persiei i s-a împotrivit trimisului Domnului timp de ____21____ zile

5.Vedeniile arătate de Dumnezeu lui Daniel în timpul lui Cirus, erau cu privire la :
a) poporul său, în vremurile de apoi;
b) poporul său, după moartea împăratului;
c) popoarele vecine Babilonului;

6.Cel care avea înfățișarea unui om, i-a zis lui Daniel:
a) „Nu te teme de nimic, om preaiubit!”
b) „Pace ție!”
c) „Fii tare și cu inimă!”

7.Cei doi împărați din vedenia din capitolul 11 căutau:
a) să facă un legământ de pace;
b) să își facă rău unul altuia, prin viclenie;
c) să cucerească Ierusalimul;

8.Cine era ocrotitorul copiilor poporului lui Daniel?
a) căpetenia împăratului;
b) arhanghelul Gavril;
c) voievodul Mihail;

9.Ce trebuia să facă Daniel cu cuvintele primite?
a) să le țină ascunse și pecetluite;
b) să le spună înaintea împăratului;
c) să le transmită dregătorilor Babilonului;

10.Până când se vor împlini aceste minuni arătate, vor mai fi:
a) două vremi și jumătate de vreme;
b) o vreme, trei vremi și jumătate de vreme;
c) o vreme, două vremi și jumătate de vreme;

11.Ce se va întâmpla la vremea sfârșitului?
a) mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți;
b) cei răi vor face răul și nu vor înțelege;
c) cei pricepuți vor înțelege;

 12.Alege continuarea corectă a versetului: „Iar tu (Daniel) du-te până va veni sfârșitul; tu:
a) mijlocește pentru poporul tău.”
b) te vei odihni și te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor.”
c) întoarce-ți privirile de la poporul Meu.”