Daniel (grupa mare)

Daniel 4-6

1.Unde se afla copacul cel foarte înalt din visul lui Nebucadnețar? (4.10)
a) pe un munte foarte înalt;
b) în mijlocul pământului;
c) în mijlocul cetății Babilonului;

2.De ce copacul care-l simboliza pe Nebucadnețar, în visul său, trebuia tăiat, iar rădăcina legată cu lanțuri? (4.17)
a) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor;
b) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt dă împărăția oamenilor cui Îi place Lui;
c) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt înalță în împărăția oamenilor pe cel mai de jos dintre oameni;

3.Ce l-a sfătuit Daniel pe Nebucadnețar, după ce i-a tălmăcit visul? (4.27)
a) să pună capăt păcatelor lui și să trăiască în neprihănire;
b) s-o rupă cu nelegiuirile sale;
c) să aibă milă de cei nenorociți;

4.Cât timp a trecut de la momentul în care i-a fost tâlcuit visul lui Nebucadnețar și până când acesta a fost izgonit dintre oameni? (4.29)
a) 12 luni;
b) 6 luni;
c) 30 de zile;

5.Ce s-a întâmplat cu mai marii lui Belșațar când au văzut bucata de mână scriind pe zid? (5.9)
a) s-au tulburat;
b) au început să tremure;
c) au rămas încremeniți;

6.Conform cuvintelor împărătesei, spuse după apariția vedeniei cu mâna ce scria pe zid, ce potențial special avea Daniel? (5.12)
a) să tâlcuiască visurile;
b) să lămurească întrebări grele;
c) să dezlege lucrurile încâlcite;

7.Pentru ce urma să fie pedepsit Belșațar, de către Dumnezeu, în opinia lui Daniel? (5.23)
a) pentru că s-a înălțat împotriva Domnului cerurilor;
b) pentru că a pângărit vasele din Casa Lui, folosindu-le într-un moment de dezmăț;
c) pentru că a lăudat dumnezeii falși și n-a slăvit pe Dumnezeul adevărat;

8.Cu ce fel de haină l-au îmbrăcat pe Daniel, la porunca lui Belșațar, după tâlcuirea vedeniei? (5.29)
a) de in subțire;
b) de purpură;
c) de mătase;

9.Câți ani avea Dariu Medul când a ajuns pe tron, potrivit cărții Daniel? (5.31)
a) 62 de ani;
b) 52 de ani;
c) 42 de ani;

10.Ce făcea Daniel, de trei ori pe zi, potrivit cărții sale? (6.10)
a) îngenunchea;
b) se ruga;
c) lăuda pe Dumnezeul lui;

11.Ce a făcut împăratul Dariu până la asfințitul zilei în care Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei? (6.14)
a) s-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel;
b) s-a gândit să-i pedepsească pe cei ce îi doreau moartea lui Daniel;
c) s-a trudit să schimbe legile mezilor și perșilor care, de regulă, nu se puteau schimba;

12.Cum începea scrisoarea lui Dariu, trimisă către toate popoarele, după scoaterea lui Daniel din gropa cu lei? (6.25)
a) „Veșnic să trăiți, oriunde ați fi!”
b) „Pacea să vă fie dată din belșug!
c) „Să aveți multă pace!”

***

Daniel 10-12

1.Cum a abordat Daniel perioada de „jale” de 3 săptămâni? (10.2-3)
a) nu a mâncat deloc bucate alese;
b) nu a mâncat carne și nu a băut vin;
c) nu a folosit nici o mireasmă pentru ungere;

2.Care este numele biblic al actualului fluviu („râul cel mare”) Tigru? (10.4)
a) Hidechel;
b) Ulai;
c) Eufrat;

3.Numele căror împărății sunt rostite în discuția dintre ființa angelică și Daniel, discuție consemnată în cap.10? (10.20)
a) Persia și Grecia;
b) Babilon, Persia și Grecia;
c) Persia, Grecia și Iuda;

4.Ce expresie adresată lui Daniel se repetă în cap. 10? (10.11-19)
a) „om preaiubit”;
b) „om preiubit și scump”;
c) „om preaiubit și credincios”;

5.Cu ce scop stătea Daniel pe lângă Dariu medul, potrivit propriilor sale afirmații? (11.1)
a) să-l ajute;
b) să-l sfătuiască;
c) să-l sprijine;

6.Conform cărții Daniel, un împărat de la miazănoapte va fi vrăjmaș legământului sfânt, arătând asta prin: (11.31)
a) spurcarea Sfântului Locaș;
b) încetarea jertfei necurmate;
c) așezarea urâciunii pustiitorului;

7.Ce spune cartea Daniel că urmează să se întâmple, în vremuri viitoare profetului, cu aceia care Îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor? (11.32)
a) vor rămânea tari;
b) vor birui păcatul;
c) vor face isprăvi mari;

8.Cu ce scop îngăduie Dumnezeu căderea unor înțelepți, potrivit cărții Daniel? (11.35)
a) ca aceștia să fie încercați;
b) ca aceștia să fie curățați;
c) ca aceștia să fie albiți;

9.Ce spune ultimul capitol al cărții Daniel despre marele voievod Mihail? (12.1)
a) că i-a venit în ajutor ființei angelice care îi aducea răspunsul profetului;
b) că luptă împotriva căpeteniilor demonice;
c) că este ocrotitorul copiilor poporului lui Daniel;

10.În ultimul capitol al cărții Daniel i se promite mântuire: (12.1)
a) oricui trăiește în neprihănire;
b) oricui va învăța pe mulți să umble în neprihănire;
c) oricui va fi găsit scris în carte;

11.Cartea Daniel afirmă că vor fi doar două opțiuni pentru cei ce se vor scula din țărâna pământului. Care sunt acestea? (12.2)
a) viața veșnică și rușinea veșnică;
b) slava veșnică și pierzarea veșnică;
c) bucuria veșnică și plânsul veșnic;

12.Ce are să se întâmple cu proorocia lui Daniel la vremea sfârșitului? (12.4)
a) urmează ca mulți să o citească;
b) urmează ca mulți să-și schimbe viața datorită ei;
c) cunoștința va crește datorită ei;