Admitere Natanael

CALENDARUL ADMITERII LA LICEUL NATANAEL SUCEAVA
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL – SESIUNEA IULIE 2016

1-30 IUNIE 2016: Înscrierea candidaților
1 IULIE 2016: Afișarea listei cu candidații înscriși
27-29 IUNIE 2016: Desfășurarea examenului de evaluare națională
6 IULIE 2016: Desfășurarea probei de preselecție la Liceul Natanael
7 IULIE 2016: Afișarea rezultatelor

IMPORTANT !!!
*Elevii decalarați admiși vor depune dosarul complet la secretariatul Liceului Natanael Suceava, în vederea înmatriculării în anul școlar 2016-2017, până la data de 12 iulie 2016.
*Elevii declarați respinși se pot înscrie în învățământul liceal de stat.

*

MODUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE PRESELECȚIE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL 

LA LICEUL NATANAEL SUCEAVA

AN ȘCOLAR 2016-2017

Proba de preselecție constă în susținerea unei testări scrise și a unui interviu.

Competențele urmărite prin proba de preselecție pentru învățământul profesional sunt:

 • concentrare și atenție distributivă
 • vedere în spațiu
 • gândire logică
 • calcul matematic
 • comunicare (limba română și limba engleză/ limba germană

Competențele urmărite prin proba de preselecție pentru învățământul liceal sunt:

 • concentrare și atenție distributivă
 • comunicare și scriere în limba română
 • noțiuni de bază din aria curriculară matematică și științe
 • comunicare limba străină (limba engleză/ limba germană)

Ordinea desfășurării probei de preselecție:

 1. Testare scrisă ( înv. profesional – 60 de minute; înv. liceal – 90 de minute)
 2. Interviu conform graficului de desfășurare care se va afișa (aproximativ 15 minute/candidat).

Elevii clasei a VIII-a de la Liceul Natanael care vor opta pentru continuarea studiilor în clasa a IX-a, la Liceul Natanael Suceava, vor susține doar interviul.

*

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE PENTRU ELEVII DECLARAȚI ADMIȘI LA LICEU ȘI ȘCOALA PROFESIONALĂ – 2016

 1. ADEVERINȚĂ CU MEDIA DE ADMITERE (EN și MEDIA CL.V-VIII) DE LA ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ
 2. COPIE DUPĂ FOAIA MATRICOLĂ CLASELE I-VIII
 3. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
 4. COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE
 5. COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A PĂRINȚILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI
 6. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ